Wednesday, April 19, 2017

आता सगळं संपलय!!!

आता सगळं संपलय (मार्च-२०१२)


साधारण १९९४-९५ चा काळ असेल... Cricket World मध्ये तेव्हा लारा , सचिन, इंझमाम असे "स्फोटक” batsman खेळत  होते....पण का कुणास ठाऊक मला तेव्हासुद्धा रोशन महानामा, चंदरपॉल, मांजरेकर ह्यांची batting बघायला जास्त मजा यायची..... त्याच काळात indian batting line up मध्ये जरा गडबड  झाली होती... अक्खा सचिन आणि थोडासा अझर सोडून बाकी कोणीच "फोर्मात" नव्हता आणि आपली टीम इंग्लंडला निघाली होती!! टीम अनाउन्स झाली...त्यात २ नावं होती १) सौरव गांगुली आणि २) राहुल द्रविड.... गांगुलीचा नाव १९९२ मध्ये at  least  ऐकल  तरी होता... पण द्रविड???? कोण आहे हा वगैरे प्रश्न मला पडला! दुसऱ्या दिवशी सकाळमध्ये द्रविड हा एक संयमी खेळाडू असून तो पुढे मांजरेकरची जागा घेईल असा लिहून आला!! ते वाचून माझ्यातला "unmatured " क्रिकेट fan  जागा झाला.. आणि मनात विचार आला कि हा कर्नाटकचा नवीन पोरगा मांजरेकरला वगैरे काय घंटा replace करणार! इंग्लंडमध्ये हा "edged  and  gone " होईल...

थोड्याच दिवसांनी..साधारण मे महिन्यात आपली टीम इंग्लंडला गेली....सचिननी 100 मारुनसुधा आपण 1st  टेस्ट match हरलो!   एवढंच नाही तर पुढची practice  match पण हारलो! दुसरी टेस्ट होती... "लॉर्ड'स"वर!! आणि अपेक्षेप्रमाणे टीममध्ये खूप changes  झाले...मांजरेकर आणि सुनील जोशीला बाहेर बसवून त्या ऐवजी गांगुली आणि द्रविडला टीममध्ये घेतला! practice  match मध्ये द्रविडनी 0 रन्स केल्यामुळे हा माणूस किती वेळ batting करणार हा एक प्रश्न होता! आपली 2nd batting होती....नयन मोंगिया out  झाला!(हा हा…! हो त्या वेळी कोणी ही ओपन करायचं) ...आणि गांगुली मैदानात आला! आल्याआल्या त्यांनी off side  आपली करून टाकली! तो रुबाब्दारपणे खेळत होता आणि दुसरीकडे आपली 5th विकेट पडली... आणि लॉर्ड'स च्या उंच आणि ऐतिहासिक pavilion मध्ये बाहेर आला तो एक शांत, हुशार आणि संतासारखा दिसणारा राहुल द्रविड! (ज्याच्याबद्दल फक्त वाचला होता, ज्याला मी उगाच शिव्या देत होतो अशा द्रविडला आज पहिल्यांदा पहिला होतं!!)थोड्याच वेळात गांगुली नी 100 मारले! तो out  झाल्यावर द्रविडनी tail enders न घेऊन जबरा batting केली....पण अचानक तो ९५ वर out  झाला! आणि माझा चेहरा पडला! match नंतर सगळीकडे गांगुलीबद्दल बरंच काही बोलला जाऊ लागला! पुढच्या टेस्ट मध्ये सचिन, गांगुली नी 100 मारले..आणि द्रविड 84 वर out !!! series  आपण १-० नी हरलो पण सगळीकडे चर्चा होती ती फक्त गांगुलीची!! खूप talented  असलेला द्रविड पूर्णपणे झाकोळलेला होता! आणि हीच गोष्ट कारणीभूत झाली  द्रविडबद्दल  "sympothy वाटायला!! जेव्हा जेव्हा लोक गांगुलीचा कौतुक करायची तेव्हा मी जाणूनबुजून द्रविडचा विषय काढायला लागलो! love at first sight  सारखाच love in first series  वगैरे झाला होतं मला!

हेच आर्टिकल द्रविडला मुंबईमध्ये प्रत्यक्ष भेटून दिलं... आयुष्यातला एक बाप क्षण
- इंग्लंडमध्ये छान खेळला होता... पण ९७-९८ मध्ये भारतात टेस्ट match होत्या...५-६ matches मध्ये तो १०० सोडा पण ५० सुधा एकदाच करू शकला...सुरवातीला आवडलेला हा माणूस "लांबी रेस का घोडा" वगैरे नाहीये कि काय असा वाटायला लागलं! पुढची tour  होती आफ्रिकेची!! टेस्ट series  सुरु झाली... पण हा पुन्हा fail  गेला..पहिल्या दोन्ही matches  मध्ये fail गेला... वाटला हा 3rd  टेस्ट हे त्याची शेवटची match  असेल! match सुरु झाली... विक्रम राठोड नावाचा आपला ओपनर out झाला....आणि द्रविड मैदानात! माझ्या पोटात गोळाच आला.... तो भयंकर concentration नी खेळत होता... दुसरया बाजूनी मोंगिया, सचिन out झाले...गांगुली आला..गेला...अझहर out झाला..लक्ष्मन retired झाला...पण द्रविड शांतपणे दुसरया टोकाला उभा होता....कुंबळे बरोबर partnership करत तो 90s मध्ये पोचला!! आणि 1st 100 मारले...ते ही आफ्रिकेमध्ये!!! मी जोरात ओरडलो....."YESSSS" हीच एक सुरवात होती.... मी द्रविडला "follow" करायला लागलो ह्याची!  same match second inning त्याने 81  मारल्या! हा त्याचा performance  बघून माझ्यातला "over -confidence " जागा झाला आणि द्रविड हा tough conditions मध्ये सचिन-अझर पेक्षा भारी खेळतो वगैरे मी ओरडायला लागलो!! खरं म्हणजे त्याला कारण पण तसाच होता कारण नंतरच्या series मध्ये साहेबांनी खूप consistent performance दिले..pudhchi 1 -2   वर्ष अशीच छान गेली...1 out झाला कि द्रविड येतो ..आणि मग आपण TV लाऊन match  बघत बसायचं.... असा एक calculation च होऊन गेला!.... RD  नी Australia ,  zimbabwe  against   खूप 50s मारल्या.... 100 होत नव्हते.... पण अजिबात वाईट नाही वाटला...त्याचा pitch वरचा presence ch हवाहवासा वाटायचा आणि अभ्यास / क्लास / शाळा बुडवायला भाग पडायचा! नंबर 3  म्हणजे द्रविड असा हळू हळू ठरुनच गेला होतं
मग आला New Zealand tour...  भयानक conditions ... RD फोर्मात असल्यामुळे मी निर्धास्त होतो! पण अंदाज चुकला!...द्रविड 1st टेस्ट match fail गेला...आणि शाळेत सगळे मित्र ..काय तुझा माणूस out झाला, झेपत नाही त्यालावगैरे म्हणून चिडवायला लागले! विशेष म्हणजे मला त्या गोष्टीचा वाईट नाही वाटला...उलट मजा आली....कारण लोकं मला "dravid fan  
" म्हणून ओळखायला लागली होती :) New Zealandच्या पुढच्या match मध्ये RD नी 190 आणि 123 मारल्या...आणि शाळेत, बिल्डींग मध्ये सगळीकडे RD चं कौतुक व्हायला लागला!! काही "दादा" लोकांच्या तोंडून ..द्रविडला मानलं बऱ का असा ऐकायला मिळाल्यावर एक वेगळाच आनंद झाला आणि excite झालो!!
World cup -1999 मध्ये 2 centuries मारल्यापण  नेहमीप्रमाणे RD बरोबर गांगुली आणि सचिननीपण century ... asusual RD च्या 100 पेक्षा बाकीच्यांच्याच 100 चं जास्त कौतुक झाला...त्याला आणि मला अजिबात फरक नाही पडला.... तो खेळत राहिला ..मी त्याचा खेळ बघत राहिलो...WC 1999 मध्ये तो highest scorer होता...पण कुठे हि फारशी चर्चा झाली नाही! (1996 मध्ये सचिन highest scorer होता तर त्याला " man of  the world cup " मिळाला होता!)  
99 -WC झाला...match fixing नावाची गोष्ट घडली....नंतर ऑस्ट्रेलिया tour आणि पुढची 1 -2 वर्ष खूप घाण गेली... मग Australia भारतात आले.... 1st टेस्ट आपण हरलो....द्रविड पुन्हा fail गेला..  पण second टेस्ट -calcutta  मध्ये follow on नंतर 180  ची "memorable इंनिंग" खेळला....आणि तो पुन्हा एकदा "आपला आधारस्तंभ" म्हणून ओळखू जाऊ लागला! 2003  WC ला "extra batsman " खेळवता यावा म्हणून त्यांनी wicket keeping केली!! नंतर england tourmadhe "as an opener " म्हणून आला.....  तो खरा team player होता! पण त्याच्यातला खरा माणूस दिसला तो "adelaide टेस्ट" मध्ये.... ऐतिहासिक match जिंकल्यावर त्यांनी सगळ्यात आधी indian cap ला "kiss " केला...आणि त्याच्या डोळ्यात पाणी होतं! ह्याच match मध्ये त्याच्या २०० झाल्या तेव्हा मला घरी सकाळी 5 वाजता congratss  करणारे calls आले!! मला खूपच मजा वाटत होती आणि तो अख्खा दिवस मी वेगळ्याच कॉन्फिदेन्चे आणि excitement मध्ये होतो!! नंतर त्याच्या career मध्ये खूप ups and down येऊन गेले!! पण तो एक matured player झाला होता आणि मी matured प्रेक्षक!! 
गेल्या काही वर्षामध्ये match result पेक्षा द्रविड कसा खेळला, किती खेळला हे जास्त interesting असायचं!! 2 -3 वर्षाच्या घाण फॉर्म नंतर २०११ RD नी गाजवला.... वर्षात 5 centuries   मारून 13000 रन्स पूर्ण केल्या!  2 वर्ष शांत गेल्यावर हे अक्खा वर्षभर मी दिवाळी साजरी केली! इंग्लंडमध्ये तर तो एकटाच चांगला खेळला ...त्याच्या performance overshadowed झाला नाही!! त्यामुळे match हरल्याचा वाईट अजिबात नाही वाटलं! RD वर आंधळा प्रेम करायला लागलो होतो! पण unfortunately हा आनंद जास्त दिवस टिकला नाही... Australia tour मध्ये  
त्याचा performance खूप गंडला! सर्वात वाईट होता ते त्याची ओउत होण्याचीपद्धत!! साहेब 6 -7 वेळा bowled झाले.... तेव्हा चाहूल लागली... आता सगळा संपतंय!!

जुलै   मध्ये पुन्हा एकदा टेस्ट मध्ये RD बघायला मिळेल... अशी अपेक्षा असताना द्रविड ने retirement announce केली!! 


आणि एका झटक्यात कळून चुकला कि आता सगळं संपलय!! 1996 -2012 ,असं 16 वर्षांचं नातं संपलय...

द्रविड  batting ला आल्यावर पोटात येणार गोळा.... तो खेळत असताना अभ्यास, काम सगळं सोडून TV किंवा cricinfo लावणं..... तो 90s मध्ये असताना अंधश्रधा ठेऊन एकाच खुर्चीवर बसून राहणं... तो लवकर out झाल्यावर दिवसभर होणारा mood off .... त्याचे 100 झाल्यावर आलेले SMS , phone calls!!!, त्याला खोटं out  दिल्यावर चिडून फेकून दिलेला TV चं रिमोट!!     


आता सगळं संपलय!! आता राहिलीये ती फक्त चिन्नास्वामी स्टेडीयम वरची 13000 विटांची भिंत!!!


1 comment:

  1. Perfect! Mi pan ek hard core RD fan ahe tyamule he wachtana khup nostalgic vyayla zale...

    ReplyDelete