Friday, April 21, 2017

Denver Art District - First Friday of the Month- Take 1

Almost 1000s of people came, they saw the paintings...and that smile on their faces made us happy! All kinds of reactions from various people were teaching us something...

It was wonderful to to see American, Greek,Arabic taking about 'indian bull' painting... Excited to know about 'Bail Pola' ...Indian boyfriend was explaining about it to his Australian girlfriend! 


One guy who actually was in love with Rashmi and requested his girlfriend to have photo with her... Many young girls wanted to take tiger home..there was a big queue for Selfie with Tiger!!!Moments from First Friday

Rashmi and I, we actually experienced many such instances but one which will be most memorable was after art show when we were travelling back, in the parking lot few american families shouted... 'Hey Rashmi, you r fabulous, see you next month first friday' and yes!! that was the moment of motivation, which actually transferred the energy to do better next next time. That feeling of "All these unknown faces love us like we know since ages" was just amazing, unforgettable!!

Have no idea about rest of America but DENVER!!!! man this city smells art, knows art, loves art, keeps it alive!! People has big heart for art...

Thank You Denver!!! See you next month First Friday!!!!!

Wednesday, April 19, 2017

आता सगळं संपलय!!!

आता सगळं संपलय (मार्च-२०१२)


साधारण १९९४-९५ चा काळ असेल... Cricket World मध्ये तेव्हा लारा , सचिन, इंझमाम असे "स्फोटक” batsman खेळत  होते....पण का कुणास ठाऊक मला तेव्हासुद्धा रोशन महानामा, चंदरपॉल, मांजरेकर ह्यांची batting बघायला जास्त मजा यायची..... त्याच काळात indian batting line up मध्ये जरा गडबड  झाली होती... अक्खा सचिन आणि थोडासा अझर सोडून बाकी कोणीच "फोर्मात" नव्हता आणि आपली टीम इंग्लंडला निघाली होती!! टीम अनाउन्स झाली...त्यात २ नावं होती १) सौरव गांगुली आणि २) राहुल द्रविड.... गांगुलीचा नाव १९९२ मध्ये at  least  ऐकल  तरी होता... पण द्रविड???? कोण आहे हा वगैरे प्रश्न मला पडला! दुसऱ्या दिवशी सकाळमध्ये द्रविड हा एक संयमी खेळाडू असून तो पुढे मांजरेकरची जागा घेईल असा लिहून आला!! ते वाचून माझ्यातला "unmatured " क्रिकेट fan  जागा झाला.. आणि मनात विचार आला कि हा कर्नाटकचा नवीन पोरगा मांजरेकरला वगैरे काय घंटा replace करणार! इंग्लंडमध्ये हा "edged  and  gone " होईल...

थोड्याच दिवसांनी..साधारण मे महिन्यात आपली टीम इंग्लंडला गेली....सचिननी 100 मारुनसुधा आपण 1st  टेस्ट match हरलो!   एवढंच नाही तर पुढची practice  match पण हारलो! दुसरी टेस्ट होती... "लॉर्ड'स"वर!! आणि अपेक्षेप्रमाणे टीममध्ये खूप changes  झाले...मांजरेकर आणि सुनील जोशीला बाहेर बसवून त्या ऐवजी गांगुली आणि द्रविडला टीममध्ये घेतला! practice  match मध्ये द्रविडनी 0 रन्स केल्यामुळे हा माणूस किती वेळ batting करणार हा एक प्रश्न होता! आपली 2nd batting होती....नयन मोंगिया out  झाला!(हा हा…! हो त्या वेळी कोणी ही ओपन करायचं) ...आणि गांगुली मैदानात आला! आल्याआल्या त्यांनी off side  आपली करून टाकली! तो रुबाब्दारपणे खेळत होता आणि दुसरीकडे आपली 5th विकेट पडली... आणि लॉर्ड'स च्या उंच आणि ऐतिहासिक pavilion मध्ये बाहेर आला तो एक शांत, हुशार आणि संतासारखा दिसणारा राहुल द्रविड! (ज्याच्याबद्दल फक्त वाचला होता, ज्याला मी उगाच शिव्या देत होतो अशा द्रविडला आज पहिल्यांदा पहिला होतं!!)थोड्याच वेळात गांगुली नी 100 मारले! तो out  झाल्यावर द्रविडनी tail enders न घेऊन जबरा batting केली....पण अचानक तो ९५ वर out  झाला! आणि माझा चेहरा पडला! match नंतर सगळीकडे गांगुलीबद्दल बरंच काही बोलला जाऊ लागला! पुढच्या टेस्ट मध्ये सचिन, गांगुली नी 100 मारले..आणि द्रविड 84 वर out !!! series  आपण १-० नी हरलो पण सगळीकडे चर्चा होती ती फक्त गांगुलीची!! खूप talented  असलेला द्रविड पूर्णपणे झाकोळलेला होता! आणि हीच गोष्ट कारणीभूत झाली  द्रविडबद्दल  "sympothy वाटायला!! जेव्हा जेव्हा लोक गांगुलीचा कौतुक करायची तेव्हा मी जाणूनबुजून द्रविडचा विषय काढायला लागलो! love at first sight  सारखाच love in first series  वगैरे झाला होतं मला!

हेच आर्टिकल द्रविडला मुंबईमध्ये प्रत्यक्ष भेटून दिलं... आयुष्यातला एक बाप क्षण
- इंग्लंडमध्ये छान खेळला होता... पण ९७-९८ मध्ये भारतात टेस्ट match होत्या...५-६ matches मध्ये तो १०० सोडा पण ५० सुधा एकदाच करू शकला...सुरवातीला आवडलेला हा माणूस "लांबी रेस का घोडा" वगैरे नाहीये कि काय असा वाटायला लागलं! पुढची tour  होती आफ्रिकेची!! टेस्ट series  सुरु झाली... पण हा पुन्हा fail  गेला..पहिल्या दोन्ही matches  मध्ये fail गेला... वाटला हा 3rd  टेस्ट हे त्याची शेवटची match  असेल! match सुरु झाली... विक्रम राठोड नावाचा आपला ओपनर out झाला....आणि द्रविड मैदानात! माझ्या पोटात गोळाच आला.... तो भयंकर concentration नी खेळत होता... दुसरया बाजूनी मोंगिया, सचिन out झाले...गांगुली आला..गेला...अझहर out झाला..लक्ष्मन retired झाला...पण द्रविड शांतपणे दुसरया टोकाला उभा होता....कुंबळे बरोबर partnership करत तो 90s मध्ये पोचला!! आणि 1st 100 मारले...ते ही आफ्रिकेमध्ये!!! मी जोरात ओरडलो....."YESSSS" हीच एक सुरवात होती.... मी द्रविडला "follow" करायला लागलो ह्याची!  same match second inning त्याने 81  मारल्या! हा त्याचा performance  बघून माझ्यातला "over -confidence " जागा झाला आणि द्रविड हा tough conditions मध्ये सचिन-अझर पेक्षा भारी खेळतो वगैरे मी ओरडायला लागलो!! खरं म्हणजे त्याला कारण पण तसाच होता कारण नंतरच्या series मध्ये साहेबांनी खूप consistent performance दिले..pudhchi 1 -2   वर्ष अशीच छान गेली...1 out झाला कि द्रविड येतो ..आणि मग आपण TV लाऊन match  बघत बसायचं.... असा एक calculation च होऊन गेला!.... RD  नी Australia ,  zimbabwe  against   खूप 50s मारल्या.... 100 होत नव्हते.... पण अजिबात वाईट नाही वाटला...त्याचा pitch वरचा presence ch हवाहवासा वाटायचा आणि अभ्यास / क्लास / शाळा बुडवायला भाग पडायचा! नंबर 3  म्हणजे द्रविड असा हळू हळू ठरुनच गेला होतं
मग आला New Zealand tour...  भयानक conditions ... RD फोर्मात असल्यामुळे मी निर्धास्त होतो! पण अंदाज चुकला!...द्रविड 1st टेस्ट match fail गेला...आणि शाळेत सगळे मित्र ..काय तुझा माणूस out झाला, झेपत नाही त्यालावगैरे म्हणून चिडवायला लागले! विशेष म्हणजे मला त्या गोष्टीचा वाईट नाही वाटला...उलट मजा आली....कारण लोकं मला "dravid fan  
" म्हणून ओळखायला लागली होती :) New Zealandच्या पुढच्या match मध्ये RD नी 190 आणि 123 मारल्या...आणि शाळेत, बिल्डींग मध्ये सगळीकडे RD चं कौतुक व्हायला लागला!! काही "दादा" लोकांच्या तोंडून ..द्रविडला मानलं बऱ का असा ऐकायला मिळाल्यावर एक वेगळाच आनंद झाला आणि excite झालो!!
World cup -1999 मध्ये 2 centuries मारल्यापण  नेहमीप्रमाणे RD बरोबर गांगुली आणि सचिननीपण century ... asusual RD च्या 100 पेक्षा बाकीच्यांच्याच 100 चं जास्त कौतुक झाला...त्याला आणि मला अजिबात फरक नाही पडला.... तो खेळत राहिला ..मी त्याचा खेळ बघत राहिलो...WC 1999 मध्ये तो highest scorer होता...पण कुठे हि फारशी चर्चा झाली नाही! (1996 मध्ये सचिन highest scorer होता तर त्याला " man of  the world cup " मिळाला होता!)  
99 -WC झाला...match fixing नावाची गोष्ट घडली....नंतर ऑस्ट्रेलिया tour आणि पुढची 1 -2 वर्ष खूप घाण गेली... मग Australia भारतात आले.... 1st टेस्ट आपण हरलो....द्रविड पुन्हा fail गेला..  पण second टेस्ट -calcutta  मध्ये follow on नंतर 180  ची "memorable इंनिंग" खेळला....आणि तो पुन्हा एकदा "आपला आधारस्तंभ" म्हणून ओळखू जाऊ लागला! 2003  WC ला "extra batsman " खेळवता यावा म्हणून त्यांनी wicket keeping केली!! नंतर england tourmadhe "as an opener " म्हणून आला.....  तो खरा team player होता! पण त्याच्यातला खरा माणूस दिसला तो "adelaide टेस्ट" मध्ये.... ऐतिहासिक match जिंकल्यावर त्यांनी सगळ्यात आधी indian cap ला "kiss " केला...आणि त्याच्या डोळ्यात पाणी होतं! ह्याच match मध्ये त्याच्या २०० झाल्या तेव्हा मला घरी सकाळी 5 वाजता congratss  करणारे calls आले!! मला खूपच मजा वाटत होती आणि तो अख्खा दिवस मी वेगळ्याच कॉन्फिदेन्चे आणि excitement मध्ये होतो!! नंतर त्याच्या career मध्ये खूप ups and down येऊन गेले!! पण तो एक matured player झाला होता आणि मी matured प्रेक्षक!! 
गेल्या काही वर्षामध्ये match result पेक्षा द्रविड कसा खेळला, किती खेळला हे जास्त interesting असायचं!! 2 -3 वर्षाच्या घाण फॉर्म नंतर २०११ RD नी गाजवला.... वर्षात 5 centuries   मारून 13000 रन्स पूर्ण केल्या!  2 वर्ष शांत गेल्यावर हे अक्खा वर्षभर मी दिवाळी साजरी केली! इंग्लंडमध्ये तर तो एकटाच चांगला खेळला ...त्याच्या performance overshadowed झाला नाही!! त्यामुळे match हरल्याचा वाईट अजिबात नाही वाटलं! RD वर आंधळा प्रेम करायला लागलो होतो! पण unfortunately हा आनंद जास्त दिवस टिकला नाही... Australia tour मध्ये  
त्याचा performance खूप गंडला! सर्वात वाईट होता ते त्याची ओउत होण्याचीपद्धत!! साहेब 6 -7 वेळा bowled झाले.... तेव्हा चाहूल लागली... आता सगळा संपतंय!!

जुलै   मध्ये पुन्हा एकदा टेस्ट मध्ये RD बघायला मिळेल... अशी अपेक्षा असताना द्रविड ने retirement announce केली!! 


आणि एका झटक्यात कळून चुकला कि आता सगळं संपलय!! 1996 -2012 ,असं 16 वर्षांचं नातं संपलय...

द्रविड  batting ला आल्यावर पोटात येणार गोळा.... तो खेळत असताना अभ्यास, काम सगळं सोडून TV किंवा cricinfo लावणं..... तो 90s मध्ये असताना अंधश्रधा ठेऊन एकाच खुर्चीवर बसून राहणं... तो लवकर out झाल्यावर दिवसभर होणारा mood off .... त्याचे 100 झाल्यावर आलेले SMS , phone calls!!!, त्याला खोटं out  दिल्यावर चिडून फेकून दिलेला TV चं रिमोट!!     


आता सगळं संपलय!! आता राहिलीये ती फक्त चिन्नास्वामी स्टेडीयम वरची 13000 विटांची भिंत!!!


Tuesday, April 18, 2017

एक मँगो,वन बाय टू!!

आजकाल सोशल मीडियामुळे कधी , कुठं , काय पोस्ट बघून आपला मूड चेंज होईल सांगता येत नाही.. आजचीच गोष्ट बघा, सोमवार सकाळ.. म्हणजे आयटी कामगारांचा अगदी कष्टी आणि सर्वात दुखी दिवस.. त्यामुळे सकाळ सकाळ त्याच त्रासातून जात असताना साईड बाय साईड ,सवयीप्रमाणे इंस्टाग्राम उघडलं आणि ध्यानीमनी काही नसताना समोर आला- आमची खव्वयी मैत्रीण Gauri Deshpande नी पोस्ट केलेला 'सुजाता मँगो मस्तानी चा फोटो'
आणि काय चमत्कार, मंडे मॉर्निंगच्या लो वातावरणात अचानक चैतन्य सळसळू लागलं, सुरु असलेल्या मिटींग्स मध्ये मी जरा उत्साहात येऊन बोलायला लागलो.. मिटिंग मध्ये ब्रेक झाला आणि मी पुन्हा तो फोटो पाहिला.. सुजाता मस्तानीचा...!! त्यानंतर मीटिंग सुरु झाली, बराच वेळ चालली आणि संपली.. पण मी सुजाताच्या आठवणीतच पूर्णपणे रमलो होतो!
सुजाता आणि आपली ओळख तशी जुनी. साधारण ४-५ वर्षाचा असताना आई-बाबा आणि Dilip Madhukar Belekar काका ह्यांच्याबरोबर मी पेठेत गेलो होतो आणि तेव्हा सुजाताशी आपली ओळख झाली, पण ती तेवढ्यापुरतीच... सुजाताची खरी 'सवय' जी लागली ती कॉलेज मधेच... आमचे एक स्नेही ज्यांना कोंबडी, दारू अशा कशाचीच सवय नाही, असे - रोहन बोरावके , ह्यांना सुजाताचं मात्र फार मोठं व्यसन ..अगदी शाळेपासून!!! लहान बाळाला जसं लॉलीपॉप दिसल्यावर होतं एक्साक्टली तसंच इंनोसन्ट आनंद बोरवक्याच्या चेहऱ्यावर दिसत असे. ११-१२वि मध्ये असताना आम्ही वैशालीमध्ये ब्रेकफास्टला गेलो,तेव्हा आत शिरता शिरता समजलं वैशालीच्या गल्लीत सुजाता ची नवीन ब्रँच सुरु झालीये, आमचा बोरावके एकदम वेडापिसा झाला आणि साहजिकच पावलं वैशालीला डिच देऊन सुजाताकडे वळली..दोघांनी सकाळी १० वाजता १-१ मस्तानी मारली... पण समाधान झालं नव्हतं. खिसा तपासला तर दोघांकडची सुट्टी नाणी मोजून अवघे २० रुपये होते.. आम्ही त्यामाणसाला हात पाय जोडून खूप विनंती करून हाल्फ मस्तानीचं वन बाय टू द्यायला लावली .. तेव्हाच कळलं सुजाताला भेटायला वेळ काळ बघावं लागत नाही... काही कारण हि असावं लागत नाही... इथूनच आमच्यात एक नातं सुरु झालं.
नंतर सुजाता आमच्या कोथरूड मध्ये पोचली.. अगदी घराशेजारी... फारच फ्रीक्वेन्टली भेटायला लागलो. हळू हळू हे व्यसन घरी पोहोचवL. आमचे बंधू Swanand आणि वाहिनी Janhavi ह्यांना पण सवय लावली. पण ते पुणेरी स्वभावाचे.. उगाचच आपलं वेगळं आहे असं म्हणत चॉकलेट, ड्राय फ्रुट मस्तानी वगैरे प्यायचे. पण आपलं तसं नाही. सुजाता म्हणजे मँगो मस्तानी हे आपलं समीकरण आपण कधी बदललं नाही. अगदीच क्वचित सिझन असला कि मँगोला दगा देऊन आपण सीताफळ मस्तानी घेत असे... पण ते तेवढ्यापुरतेच!! शेवटी मँगो ती मँगो!!
नंतर थोडा अजून वय वाढलं! शिंगं फुटली.. उगाच डाएट , कॅलरीचा वगैरे विचार करून फुल्ल मस्तानी घेणं बंद केलं. काही वर्षांनी लग्न करायचं ठरवलं. पण आयुष्यात फक्त सुरमई ,वैशाली,रुपाली ,सुजाता ह्यांच्यावरच प्रेम केल्यामुळे लग्न मात्रं अरेंजच करावं लागणार होतं. Rashmi
 भेटली, गांगलांच्या ह्या 'स्थळाला' गुडलक आणि सुजाता दोघंही खूप आवडतात हे ऐकल्यावर आपण होकार देऊन टाकला होता...आणि आता पाटणकरांची पुढची पिढी म्हणजे आमचे पुतणेसाहेब 'जय' वयाच्या ४ थ्या वर्षी मँगो मस्तानी मागून मागून खातो तेव्हा मात्र मनात कुठंतरी सार्थक वाटतं!!
हीच ती पोस्ट!!
हे सगळे असेच संपवलेले मस्तानीचे ग्लासेस, मनाच्या एका कोपऱ्यातून की-बोर्डवर येत असताना, पुन्हा एकदा मँगो मस्तानीनी काठोकाठ भरलेला ग्लास डोळ्यासमोर आला, सोबत चमचा आणि स्ट्रॉ पण घेऊन आला. त्याला हातात घेतल्यावर झालेला तो वेगळाच आनंद, अतिशय वेड्यागत खुश होऊन 'आधी चमच्यानी खाऊ का स्ट्रॉनी पिऊ' ह्यात झालेला भाबडा गोंधळ. मग सरळ एक घास चमच्यातून घ्यायचा, ज्या मध्ये कापसापेक्षाही अतिशय सॉफ्ट असं आईसक्रिम असतं आणि ते जिभेवर पडल्या क्षणीच विरघळून जातं आणि दुसरा सिप स्ट्रॉ मधून घ्यायचा. आणि हि अशा पद्धतींनी आपली सुजाताबरोबरची डेट सुरु ठेवायची!!! ग्लासमधला तो चविष्ट थिक शेक स्ट्रॉपर्यंत येता येता आईसक्रीमचा स्पर्श होऊन मस्त थंड होऊन जातो आणि मग थेट आपल्या गळ्यामध्ये विसावून जातो.. हे आईस्क्रिम आणि शेकची पार्टनरशिप आपला जीभ,गळा,पोट आणि साहजिकच आपल्या मनाला सुखावून जाते. मोदीजी जितक्या वेळा 'मित्रो' म्हणतात त्याहून जास्त वेळा आपण 'वाह, वाह' म्हणत मस्तानी संपवतो.
ग्लास मधली सुजाता ९९% संपलेली असते, पण तिच्या प्रेमात पडलेलं आपलं मन काही तिला सोडत नाही. आणि ग्लासमध्ये उरलेली ती १% एवढी मस्तानी संपवण्याचा हट्ट आपण करू लागतो. स्ट्रॉ घेतो आणि आईस्क्रीम विरघळून मधुर झालेला आणि ग्लास च्या तळाला गेलेला तो शेक , आपण अतिशय निरागस मनानी 'फुर्रर फुर्रर' आवाज करत संपवतो.. शेजारच्यांना किती घाण वाटलं तरी एक लक्षात ठेवायचं असतं.. 
मस्तानी पिताना मॅनर्स वगैरे कधीच पाळायचे नसतात!! बाकीचे गेले उडत... सुजाता आणि आपण एकमेकात गुंतायचं असतं, आपलं सुख आपणच एन्जॉय करायचं असतं!
पुढची मीटिंग सुरु व्हायच्या आधी एकच सांगतो , मिस यु सुजाता!!!!!!!
ता.क.- टेकनॉलॉजी खूप पुढं गेलीये, पण पुण्याबाहेर राहून पण सुजाता ची मँगो मस्तानी जेव्हा डेटा ट्रान्स्फर सारखी आपल्या कडे येईल तीच खरी प्रगती!!

LikeShow more reactions
Comment

एक समाधानपूर्वक स्वगत!!!

मी कधी चित्र काढली नाहीत... आणि कधी विकत पण घेतली नाहीत .. एवढंच काय एकूणच स्वभाव तिरकस आणि जन्माचा कोकणस्थ असल्या मुळे चित्र /पेंटिंग्स  विकत वगैरे घेण्याचा खिसा/ ती नजर आपल्या कडे कधी नव्हतीच... पण 
गेला एक दीड वर्ष रश्मी नि तिचा पेंटिंग पुन्हा सुरु केलं आणि ते बघता बघता सर्व कलाकारांविषयीचं मत पूर्ण बदलून गेलं, त्यांच्या बद्दलचा आदर खूप वाढला ..असो .. रश्मी ची हि फक्त सुरवात आहे अजून खूप गाठायचं आहे सो तिचं कौतुक करण्यासाठी हा सारा लेख नाही... 
रश्मीनी रेखाटलेला जोकर निरखून बघताना एक छोट्या  
गेल्या ३-४ महिन्यात अनेक जणांना आर्ट गॅलरीमध्ये पेंटिंग निरखून बघताना पाहिलं.. त्यांना छोट्या छोट्या गोष्टी डोळे भरून बघाताना खूप वेगळंच वाटायचं आणि आश्चर्यसुद्धा.. 
गर्लफ्रेंडसाठी व्हॅलंटाईनडेचं गिफ्ट   
पण गेल्या शुक्रवारी एक यंग .. कॉलेज मधला कपल गॅलरी मध्ये आलं होतं...  कपल मधल्या मुलीचं रश्मीच्या बैलावर लक्ष गेलं...  आणि तिथेच उभी राहिली किती वेळ.. बैलाचे डोळे ,कान, कानातल्या माळा सगळ्या गोष्टी बघत होती , प्रत्येक गोष्ट तिला भारी वाटत होती ...आणि मी काहीतरी भारी शोधलंय हे तिला तिच्या बॉयफ्रेंड ला सांगायचं होतं... त्याला तिनं बोलावलं आणि तो सुद्धा त्याच उर्जेने ते चित्र बघू लागला... हे यंग पब्लिक फक्त टीपी करतं काही विकत घेत नाही  अस आमचा आधीचा अनुभव होता त्यामुळे हे दोघा काही विकत घेतील असा काही अपेक्षा आम्हाला नव्हत्याच आणि घडलं पण तसंच... ते दोघे खूप  वेळ बघून निघून गेले... १०-१५ मिन नि बघतो तर काय ते पुन्हा आले .. पुन्हा त्याच नजरेनी ते चित्र पाहिलं... किंमत पहिली.. आणि गेले ... काही वेळानी ती एकटी आली ... चित्र पाहिलं पुन्हा गेली..  ती दुसरीकडे बिझी असताना तिचा मित्र आला किमंत आणि चित्र बघितलं.. रश्मीचं कॉन्टॅक्ट डिटेल्स घेतले म्हणला मी फोन करिन ... बोलबच्चन टाकतोय असं वाटलं.. फायनली ते दोघ पुन्हा एकदा आले भेटले आणि गेले ... मी त्यांच्यावर नजर ठेवूनच होतो... तो मुलगा इतका प्रेमात पडला होता बैलाच्या कि तो मेन गेट वरून परत आला आणि म्हणलं ATM शोधतो आणि येतो!! रश्मी आणि मला दोघांनाही वाटलं त्यांनी विकत नाही तरी चालेल पण ही त्यांची रिअक्शन खूप मोलाची आहे!! जवळपास atm नसल्यामुळे आम्ही तो येईल अशी अपेक्षाच ठेवली नव्हती ...गॅलरी बंद व्हायच्या सुमारास ..अचानक तो पळत पळत आला आणि सांगितलेल्या किमती पेक्षा थोडे पैसे त्याला कमीच मिळाले ATM मध्ये म्हणून ३-४ वेळा सॉरी म्हणलं... बाहेर -२ टेम्परेचर असताना हा मुलगा पळत वगैरे ATM मध्ये गेला ..हे बघूनच आम्ही गारद झालो होतो... आम्ही अगदीच हसून त्याला ते चित्र दिलं आणि त्याच्या चेहऱ्यावर जो आनंद दिसत होता त्याला तोड नव्हती.. आम्हाला पण फार भारी वाटलं ... पण गोष्ट इथं संपत नाही...  वॅलेंटाईन डे च्या दिवशी रात्री अचानक रश्मी ओरडली ...  फेसबुकवर तिला एका अनोळखी मुलीनी टॅग केलं होतं , तिनी बैलाच्या चित्राबरोबर फोटो काढून तो फेसबुक वर टाकला होता ....  मग आम्हाला समजलं आर्ट गॅलरी मधल्या त्या मुलानी, तिच्या नकळत ते पेंटिंग घेतलं आणि व्हॅलंटाईन डे तिला सरप्राईज दिला होतं !! 

पहिल्या पगाराचा आनंदी वाघ 
तसेच काहीसा आज पुन्हा झालं.. आज मोठं प्रदर्शन नव्हतं पण आर्ट गॅलरीच एक छोटं फंक्शन होतं म्हणून आम्ही तिकडे गेलो होतो आणि नेहमीप्रमाणे आपल्याच पेंटिंग्स जवळ उभे होतो.. इतक्यात एक आई , वडील एक मुलगा आणि मुलगी  अशी छोटी फॅमिली आली... ती पण फंक्शन लाच आलेली होती , वेळ होता म्हणून सगळी चित्र बघत होते... त्यातला मुलगा , साधारण २२-२३ चा असेल.. त्याला रश्मीचा वाघ भयंकर आवडला.. अतिशय आवडला... तो फंक्शन बुडवून आमच्या इकडेच घुटमळत राहिला... आई बाबा ओरडले कि त्यांच्याकडे जायचा पुन्हा ५-१० मिन नि यायचा असा त्यांनी २ तास केलं... यायचा , चित्र बघायचा , पाकीट चेक करायचा आणि जायचा.. साधारण २ तास विचार करून त्यांनी निर्णय घेतलं ... मला हे आवडलय मी हे घेणार.  खिशात पैशे नव्हते पुरेसे , त्याच्या वडिलांनी त्याला ऑफर केले पण ते न घेता बाहेर गेला, ATM मध्ये जाऊन आणले आणि ते चित्र घेतलं... आणि घेतल्यावर खूप ओरडला... 'माझं स्वप्न आहे माझ्या घरात वर्ल्ड क्लास आर्टिस्ट च्या गोष्टींचं कलेक्शन असेल... आणि आज माझ्या पहिल्या पगारातून मी तुमच्या पासून सुरवात केली आहे..' हे ऐकल्यावर पोटात पटकन गोळाच येऊन गेला... 
 अक्ख्या गॅलरी मध्ये तो सगळ्यांना पेंटिंग दाखवत सुटला... एवढाच नव्हे गॅलरी मधून बाहेर पडल्यावर पेंटिंग डोक्यावर घेऊन नाचत नाचत पार्किंग पर्यंत गेला!!

तर ..माझ्या सारख्या कोरड्या माणसाला ह्या  दोन अनुभवांनी फार हलवूनच टाकलं.. 
आपल्या घरात निर्माण झालेली गोष्ट कोणा एका जोडप्यासाठी प्रेमाचं प्रतीक वगैरे बनलीय किंवा पहिल्या पगाराची साक्ष  बनलीये हाच किती बाप प्रकार आहे .. 
ह्या पुढे व्हॅलेंटाईन डे त्यांना रश्मीची आठवण होणार आणि आम्हाला त्यांची...असा नकळत,ओळख नसली तरी एक वेगळाच नातं जोडल जातं... 

चित्र काढणं काय किंवा ते विकत घेणं काय... 
ते फक्त  एक 'transaction' नाहीये ...ते त्याच्या फार पलीकडची गोष्ट आहे!  ते  एक इमोशनल एक्सचेंज  आहे... जेव्हा बैल विकला गेला तेव्हा रश्मीला  वाईट वाटलंच असणार.. पण घेणाऱ्याच्या चेहऱ्यावरच्या स्माईल मुळे ते दुःख पुसलं गेलं असणार... 

चित्र काढणाऱ्याच जेवढं कौतुक असतं तसाच ती गोष्ट प्रेमळ नजरेनी बघणं, त्याचा अर्थ समजून घेऊन त्याच्या प्रेमात पडणंचांगला प्रेक्षक मिळणं  हे फार महत्वाचं आहे...  आणि आजकालच्या जगात जेव्हा सो कॉलड 'बिघडलेल्या ' २०-२२ वर्षाच्या पोरांकडून असा कौतुक होतं तेव्हा ते अजून भारी वाटतं !!  

एक प्रकारचं समाधान मिळतं!! 

आपण आणि रोमेश पोवार !!! (April 2009)

आपण आणि रोमेश पोवार !!! (April 2009) 

कदाचित आमच्या पोटाच्या साईझमध्ये किंवा बोलिंग स्टाईल थोडं फार साम्य असेल… नक्की कारण माहित नाही पण आपल्याला हा माणूस लई आवडायचा … 
त्याची ती सुटलेली ढेरी … वाढलेले गाल… सोन्याची चेन!! आणि अतिशय काळ्या रंगांच्या चेहऱ्यावर डार्क गुलाबी रंगाचा गॉगल!!! एक वेगळंच व्यक्तिमत्व होतं!!! तरी पण आपल्याला लई आवडायचा… मुंबईच्या अनेक रणजी म्याच आपण पहिल्या ह्या माणसाखातर…. १०० किलो वजन घेऊन हा माणूस एक वेगळ्याच प्रकारे ऑफस्पिन टाकायचा…. चेंडू ला जादुई असा 'लूप' द्यायचा तो… आपल्याला लय बेस्ट वाटायच बोलिंग बघायला!! मुंबई आणि शेष भारत म्याच मध्ये द्रविड गांगुली ला लीलया out केलं होतं!!

त्यानंतर एका म्याच ला खास त्याला भेटायला गेलो …. मुंबईची पहिली bating आली म्हणून १ तास वगैरे ब्रेक फास्ट करत होता … आपण त्याला भेटलो आणि तडिक फोटो काढून घेतला….(शेजारी आगरकर होता … पण त्याला भाव न देत मी पोवार कडे गेलो म्हणून तो आजही माझ्याशी बोलत नाहीये) !!! 

(BTW हा फोटो अजिंक्य रहाणे नि काढलाय… पण तेव्हा तो 'रहाणे' आहे हे माहित नव्हतं !!!)

पवार साहेब मागच्या आठवड्यात निवृत्त झाले …. त्यांना आपल्याकडून tribute!!

Monday, April 10, 2017

जेव्हा जेव्हा पोटाबरोबर जिभेला पण खूष करायचं असेल तेव्हा 'Le Plaisir' नक्की!!


आजकाल फेसबूक, इन्स्टा मुळे लोक कोणाबरोबर आणि कुठे खातायत हे जगात कुठेही बसून आपल्याला कळत असत. आता लग्न झाल्यामुळे लोक कोणाबरोबर खातायत ह्यात फारसा इंटरेस्ट नसतो …. पण जन्माचा खव्वया असल्यामुळे लोक कुठे खातायत हे मला चेक करायला खूप आवडतं. गेल्या २ वर्षापासून मी 'feeling awesome @ Le Plaisir' असं बऱ्याच जणांना लिहिताना पाहिलंय … पहिले काही दिवस मला हॉटेलचा नाव 'ला' , ''ले' का 'लि ' आहे तेच कळत नव्हतं… पण नंतर तिकडच्या गोष्टींचे फोटो आणि reviews वाचून …एकदा जायला पाहिजे असा विचार मनात आला ….
परवा पुण्यात आगमन झाल्यावर साहजिकच कॉलेज च्या मित्रांचा भेटण्याचा प्लान झाला … जनरली असा भेटायचं ठरलं कि । "कुठे" ह्या मुद्द्यावर खूप चर्चा होते… पण ह्या वेळेस सगळ्यांनी Le Plaisir असा ५ मिनटात वगैरे final करून टाकलं… नेहमी ‘एस पिज’ मध्ये बिर्याणी ओढू किंवा रंगला पंजाब मध्ये बसू असा बोलणारं पब्लिक 'Le Plaisir' वगैरे कसं काय ठरवतायेत … प्रश्न पडलं मला !

थोडासा disappoint च होऊन मी Le Plaisir ला गेलो… गेल्या गेल्या बघितली ती waiting साठी असलेली भली मोठी line…. (ही line काहीच नाही…. आमच्या वैशालीत आणि गुडलक मध्ये ह्यापेक्षा जास्त line असते - असा पुणेरी विचार माझ्या मनात चाटून गेला). मी वरती number लावायला म्हणून restaurant मध्ये शिरलो… आणि आत गेल्या गेल्या मी तिकडे सुटलेल्या सुगंधा मध्ये actually डुबून गेलो… 'love at first smell' वगैरे काहीतरी झालं मला…मी mozzarella cheese च्या नदीत पोहोतोय , पास्त्याच्या बोगद्यातून चालत चाललोय , चीजकेक च्या गादीवर झोपलोय …असे काहीतरी animated दृश्य माझ्या डोळ्यासमोरून गेली… तेवढ्यात ती आतली cute शी मुलगी म्हणली ४५ min waiting… तो आत मध्ये येणारा वास control होत नव्हता… पण त्या वासानीच तासभर वाट बघायची शक्ती दिली… waiting area मधून आतली लोकं काय काय खात आहेत हे स्पष्ट दिसत होता… आणि ते बघण्यात १ तास कसा गेला कळला पण नाही! match सुरु व्हायच्या आधीच Plaisir नी six मारली होती!

finally आम्हाला आत बोलावल. इथे ऑर्डर द्यायची पद्धत वेगळीच. मेनू कार्ड वगैरे येत नाही. आतमध्ये एक blackboard वर सगळा मेनू लिहिलेला असतो तो वाचून तिकडेच ऑर्डर देऊन मग आपण बसायचं। मला आवडला हे …. वेगळं! अतिशय भूक लागलेल्या लोकांना आता आत आल्यावर वासानी सेम माझ्यासारखा अनुभव येत होता … लोकांनी रप्प्पाराप ऑर्डर द्यायला सुरवात केली… पास्ता (पिंक सॉस , नापोलीताना सॉस ) , माफिंस , चिकन क्रिस्पी वगैरे गोष्टी लिस्ट वर आल्या …. एकानी तर 'वरून तिसरा item द्या' अशी ऑर्डर केली… तो ऑर्डर घेणार्याला चक्कर येणं बाकी होता!

टेबल वर बसलो… पिंक सॉस पास्ता विथ चिकन… टोमाटो आणि क्रीम च्या सॉस मध्ये सुंदर केलेला पास्ता आणि त्यामध्ये अकंठ बुडलेल चिकन!! वा वा! जिभेवर ठेवल्या ठेवल्या रम्य वाटायला लागलं! २घास खाल्ल्यावर बायकोनी हळूच सांगितलं कि ती ऑर्डर तिची आहे!!! ते ऐकून मी माझा मोर्चा नापोलीताना सॉस कडे वळवला !! पिंक सारखाच दिसणारा सॉस । पण सुरवातीला आंबट लागणारा अचानक देसी मासाल्यासारखा लागायला लागतो आणि वेगळीच मजा आणतो. मग आले muffins! म्हणजे just sandwich! एक बन पावसारखा गोल ब्रेड! मधून कापलेला पण अतिशय perfect roast केलेला… butter मध्ये विरघळून जेवढा हवा तेवढा soft झालेला! त्याचा softness baghun आमच्या एका मित्रांनी 'अर्रे हि तर आंबोळी आहे ' अशी complement दिली ! काय बोलायचा आता!

व्हाईट सॉस चिकन , Veggies आणि Cheddar Omelet अशी अनेक muffins आम्ही खाल्ली Cheddar Omelet Muffin चा खास उल्लेख करावा लागेल.
म्हणलं तर साध omelet sandwich! soft गादीवर पिवळा ड्रेस घालून बाहुली बसल्यासारखी ते omelet muffin आपल्या टेबल वर येत! जिभेवर ठेवल्यावर विरघळणार फ्रेंच style omelet आणि ब्रेड मधून उतरणारी बटर ची टेस्ट!! व!अफलातून कॉम्बो!

हे सगळं खाताना जोश्यांनी मागवलेलं क्रिस्पी चिकन आलं ! कोंबडी ला ह्या रूपात कधीच पाहिला नव्हता! तिला अतिशय नाजूक हाताच्या कारागिरांनी सजवला होता… जेवढी दिसत होती मस्त तेवढीच मनाला आनंद देत देत पोटापर्यंत पोचत होति… हहि एक नक्कीच स्पेशल डिश आहे … highly recommended !
चव तर बाप आहेच…. पण presentation च्या पेपरमध्ये Plaisir नी Top केलंय! तुम्हाला भूक नसेल तरी त्यांच्या दिशेस नुसत्या बघून पोटात कावळे ओरडायला लागतील
ह्या restaurant चा प्रॉब्लेम हा आहे कि इकडचं सगळंच आवडतं, छान वाटत! आपली डिश खाल्ली दुसर्याची पण खावीशी वाटते… असा करत करत आपण खूप खातो…. पण dessert!!! Dessert शिवाय तुम्ही बाहेर गेलात तर Plaisir चा अपमान असेल.

Macaroons… क्रीम बिस्कीट सारखी दिसणारी ही क्युटशी गोष्ट…. प्रत्येकांनी खायलाच हवी अशी! देसी भाषेत नानकटाई च्या आसपास जाणारी पण खूप वेगळीच चव असणारी! हा प्रकार लोकांचा खूप लाडका आहे हे लक्षात आलं… कारण Macaroons संपले! so लवकर जा. Macaroons च्या जोडीला चीजकेक तर by default होतेच! सुरवातीला दोघात एक खाऊ म्हणणारे लोक…आता २-२ चीजकेक खात होते! ईथेच सर्व आलं!!

finallly! एवढं सगळं खाऊन… तृप्त होऊन आम्ही निघालो… पुन्हा visit नक्की! प्रभात रोड वर restaurant काढून त्यांनी एक number काम केलं आहे!!
तुम्ही पण भेट द्या…. जेव्हा जेव्हा पोटाबरोबर जिभेला पण खूष करायचं असेल तेव्हा 'Le Plaisir' नक्की!