Monday, July 16, 2018

पाळीव प्रेम

शेपटी हलवून ते आनंद साजरा करतात...
कधी कधी तर संपूर्ण देहबोलीतून ते व्यक्त होतात!
निरागस डोळ्यातून ते आपलं मन वाचतात..
खरं तर ते आपल्याशी नेहमीच बोलत असतात..
ज्यांना त्यांचे शब्द ऐकू येतात
तेच खरे भाग्यवान असतात!
दुष्ट, कपटी, लोभीपणातून कायमचे भिन्न झालेले असतात...
खऱ्याखुऱ्या प्रेमाचा झरा उडवत, कुटुंबाचा अविभाज्य घटक झालेले असतात!!!
तुम्ही बाहेर गावी जाताना व्याकुळ झालेले असतात
आणि रोज संध्याकाळी तुमची ते कासावीस होऊन वाट बघतात
मालक म्हणणाऱ्यांची मला कीव येते
तुम्ही तर त्यांचे पालक बनलेले असता...
आणि मुलगी- मुलगा, भाऊ- बहीण मित्र- मैत्रीण
अशी अनेक नाती 'ते' एकटे... निर्मळ मनानी बजावत रहातात!!
- स्वागत पाटणकर!!!!

No comments:

Post a Comment